Skolens Internasjonale Arbeid

Peace One Day

Peace one day logo

Fredsdagen 21. september – Peace One Day

Det begynte på slutten av 1990-tallet. Skuespiller og filmregissør Jeremy Gilley bestemte seg for å lage en dokumentarfilm om krig og fred i verden med det formålet å få etablert en dag for Våpenhvile og ikke-vold.

Les mer: Peace One Day

WOW-Day

IMG 4508De europeiske steinerskolenes solidaritetsaksjon heter WOW-Day, som står for Waldorf One World.

Hver høst har vår skole deltatt i denne aksjonen med klassene fra 6.kl til 3.vg. Vi har internasjonale dager på vg. med foredrag, filmer og kunstneriske grupper som dans, foto, maling, skriving, musikk osv. Så følger en aksjonsdag da alle elever jobber for utvalgte prosjekter i andre land.

Eks.: sosialprosjektet CES Waldorf i Bogota, Colombia, Educare center i Sør-Afrika og en skole i Sierra Leone.

Vennskapsskoler

Allerede på begynnelsen av 90-tallet fikk vi kontakt med noen skoler i Baltikum. Siden har Adazi Briva Valdrofe Skola i Latvia blitt en nær samarbeidspartner.
Vi har også kontakt med skoler i andre land, som Sør-Afrika, Italia, India, Colombia.

Steinerskolen i Vestfold og Adazi Briva Valdorfa Skola hadde et felles musikkprosjekt i år. Først var latvierne på besøk hos oss i juni, og i september var vi på besøk hos dem. Her er en film som ble laget da vi var i Latvia.

 

 

UNESCO-skole

Røros 5

Vi er en UNESCO skole, hva betyr det?:
Vi er den eneste steinerskolen i Norge som er medlem av UNESCOs skolenettverk.
Hvordan ble det slik?:
På begynnelsen av 1990-tallet skjedde det et rykk i steinerskolenes utvikling.
Mange nye land fikk sin frihet, og en av følgene var at det ble mulig å drive alternative skoler.
De europeiske steinerskolene kom sammen i et råd som ble kalt European Council of Steiner Waldorf Education (ESCWE).

«Freunde der Erziehungskunst», den største bistandsorganisasjonen i steinerskolesammenheng, hadde eksistert siden 1971, og de hadde opparbeidet et stort internasjonalt nettverk. På den tiden begynte de et samarbeid med UNESCO. Steinerskolene ble oppfordret til å melde seg inn i UNESCOs skolenettverk som kalles ASP-schools (Associated Schools Project).
Vi undersøkte hva det ville bety for oss og sendte en søknad.
I 1994 ble vi inntatt som medlem av ASP-skolene, eller UNESCO-skolenes nettverk.

Hva betyr det for oss?:
For å være med i dette nettverket som består av ca. 6000 skoler internasjonalt og litt i underkant av 40 skoler i Norge, må vi forplikte oss til «å arbeide for fred og internasjonalisering».

Det er to ting vi må følge opp

1. Sende inn en årsrapport om vårt arbeid hvert år

2. Være med på den årlige samlingen av ASP-skolen i Norge

Hva gjør vi?:

Siden vi har hatt en vennskapsskole i Latvia fra den åpnet i 1993, har vi hele tiden hatt utvekslinger og samarbeid med denne skolen som også er blitt en ASP-skole.

Vi har også hatt den internasjonale solidaritetsaksjonen WOW-day med internasjonale dager for de fire øverste klassene, helt siden starten i 1993.

Gruppen «NorBalSam» startet som en støttegruppe til samarbeidet mellom Norge og Baltikum i 1993. Den har hele tiden bestått av lærere og foreldre ved skolen, og har vokst til å bli en internasjonaliseringsgruppe for skolen som har jevnlige møter, har sin bod «Du store verden» på markeder, stevner og andre steder der steinerskolefolk møtes. Det har blitt en god støtte for skoler, barnehager og andre sosiale institusjoner rundt omkring i verden.

Flere av våre lærere har besøkt steinerskoler i mange forskjellige land. Det har gitt oss kontakt med følgende land:

Sør-Afrika, Botswana, Kenya, Peru, Argentina, Brasil, India, Armenia, Kirgisistan, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Tsjekkia, Italia, Tyskland, England, foruten de nordiske land.

Hva mer kan vi gjøre?:

Vi har ofte besøk av elever og lærere fra andre land, og det er fint om skolens familier kan åpne sine hjem og ta imot internasjonale gjester når det trengs.

På den måten blir det internasjonale kontaktnettet styrket.

Vi kan legge veien innom en steinerskole når vi er på reise.

Vi kan rapportere tilbake til NorBalSam som sitter med den beste oversikten over alt internasjonalt arbeid.

På denne måten kan vi bidra til et bedre internasjonalt samarbeid og gi våre elever del i den nye globale verden.

Astrid Bjønness 07.03.13

Les mer: UNESCO-skole

NorBalSam - til støtte for skoler og barnehager i andre land.

norbalsam 1NorBalSam
Da vi fikk vår første kontakt med nye steinerskoler i Baltikum og hadde vært på vårt første besøk i Latvia og Estland, dannet vi foreningen NorBalSam som står for Norsk-Baltisk Samarbeid.
Dette var i 1993. og «vi» i denne sammenhengen var noen lærere og foreldre ved Steinerskolen i Vestfold. Noen har kommet og gått i denne gruppen, men vi er en kjernegruppe på 8-10 personer som holder stand ennå, over 20 år etter.
Noen av oss har blitt pensjonister underveis, og andre følger snart på, men vi har det alle felles at vi har hatt og har et nært forhold til skolen i Vestskogen.
Da vi hadde sett forholdene i Estland og Latvia på begynnelsen av 90-tallet og så den entusiasmen mange hadde for å starte en ny type skole, følte vi et ansvar for å hjelpe til. Det var slik det startet.
Vi begynte med å lage en liten bod på julemarkedet der vi solgte diverse «baltiske varer» som vakre skinnbøker, sokker og votter, russiske sjal og treleker. Pengene som kom inn, kanaliserte vi tilbake til initiativene i Latvia og Estland.
Med tiden ble virksomheten utvidet ved at nye mennesker kom til. De besøkte andre initiativ i andre land og fikk nye kontakter. Ved århundreskiftet hadde boden på julemarkedet blitt stor, og det var nydelige dukker fra Argentina og Peru, kalimbaer og uroer, og i perioder hadde vi sjal fra India, filtarbeid fra Kirgisistan, neverarbeid fra Russland og vevnader fra Armenia. For disse pengene støttet vi selve virksomheten i de enkelte land og vi kunne bidra med penger til skolematerialer, læreres reiser til kurs og seminar, og elevers reiser til Norge.
Vi fikk lov å stå med boden vår på lærerstevner og barnehagestevner, Oslokurset og på torvdagen på Rådhusplassen. Gjennom all denne virksomheten fikk vi mange kontakter i de norske steinerskolene, og snart var det andre skoler som ville ha varene til sine julemarkeder. Det har ført til at vi julen 2013 var til stede på julemarkedene til 10 forskjellige steinerskoler i Sør-Norge.
Vi er dermed blitt en stor kunde til dukkeverkstedene i Peru og Argentina og gjør damene på markedet i St. Petersburg, Riga og Vilnius strålende glade når vi handler hos dem for videresalg.
For de pengene vi har fått inn de siste årene, har vi kunnet hjelpe følgende steder:
Støtte til elevreiser mellom Latvia og Norge
Støtte til reiser for lærere fra Armenia til kurs i Ungarn og Slovenia
Støtte til pedagogisk kurs for lærere i Peru
Støtte til sosialsenteret CES Waldorf i Colombia
Støtte til Steinerskolen i Bisjkek i Kirgisistan
Støtte til Svetlana Camphill i Russland
Støtte til The project og Love i Sør-Afrika, en ny skole i slummen
Støtte til Nina Children Village i Kenya
Støtte til Einbustan barnehage og småskole der arabiske og israelske barn går sammen
Støtte til lærere fra Litauen på pedagogiske kurs

Vi har også blitt en god kunde i fairtraide butikken i Oslo, Friends fairtrade der vi bl.a. handler flotte kurver fra Ghana som støtter et interessant kvinneprosjekt der i landet.

Vi har en egen facebook side som er oppkalt etter boden vår «Du store verden». Der kan man følge med i hva vi gjør og bestille varer: https://www.facebook.com/pages/Du-Store-Verden/107925452583960

Man kan lese mer på min blogg: http://astridbjonness.wordpress.com/
Under kategorien NorBalSam er det flere artikler om gruppens opprinnelse og de prosjektene vi støtter, som f.eks.: http://astridbjonness.wordpress.com/2013/12/21/fra-norbalsam-til-du-store-verden/
Eller:
http://astridbjonness.wordpress.com/2013/11/30/norbalsam-i-20-ar/

Når dere nå kommer på markedene og ser boden vår, vet dere litt mer om hvor varene kommer fra og hva pengene går til. Velkommen til å hjelpe oss å hjelpe!

Astrid Bjønness, 26.april 2014norbalsam 3

norbalsam 2

Underkategorier