Ansatte

Ansatte Skoleåret: 2019/2020
 E-post til alle pedagogisk ansatte: fornavn.etternavn@steinerskolen.no

AAGESEN, Magnus - faglærer eurytmi og data

AASLAND, Gunvor

ANDERSSON, Andrea - Faglærer tysk, kunst- og håndverk

ANDERSSON, Frode - Klasselærer VG3, faglærer tysk, musikk, kunst- og håndverk

ASKE, Espen - Faglærer kroppsøving, matematikk

BAKKE, Anne Cathrine Høyby - Faglærer håndarbeid, matematikk; gårdskontakt

BAKKE,  Roger - Assistent (skole og SFO)

BARI, Mariam – Assistent (skole og SFO)

BASS, Kelvin - Faglærer håndverk og engelsk

BERG, Anders - Daglig leder, faglærer naturfag

BIONG, Martine - Medlærer, spesialpedagog

BJUNE, Camilla – Assistent

BJØRNØY, Nina – Rådgiver, skolehage

BONDE JENSEN, Annette - Klasselærer 5.kl.

BRÆIN, Kirstin Heggestad - Klasselærer 10.kl., faglærer historie, religion

CLAUDI, Anne Kathrine - Klasselærer 4.kl.

COLLIN, Vibeke - Klasselærer 8.kl.

DE CARVALHO, Mario - Faglærer matematikk

DRAZDIAK, Joakim – Vaktmester

DYBVIK, Maren – Klasselærer 2.kl. faglærer norsk, religion

EIDE, Jon Terje - Assistent 

ENGER MAGNUS, Monica - Administrasjon, vikaransvarlig

FLOER, Kjell-Christian – Assistent

FOSTER-PILKINGTON, David - Trinneleder Ungdomstrinn, faglærer musikk og engelsk

GEELMUYDEN, Christer - Faglærer håndverk, IT ansvarlig, vitnemålsansvarlig, administrasjon

GEELMUYDEN, Vered – Faglærer engelsk, mat og helse, medlærer, spesialpedagog

GETHER RISE, Inger-Anne

HAGEMANN, Karina - Assistent, faglærer i religion

HALLANGER, Heidi Maria - SFO leder

HALLANGER, Magnus - Assistent

HARLAN, Vincent - spesialpedagog VG

IVERSEN, Synne

JACOBSEN, Per - Styreleder

JOHNSEN, Thomas - Daglig leder VG

JUVE, Tone - Klasselærer 7.kl.

KLYVE, Hedvig Fon - Barnetrinnleder

KNUTSEN, Hele Løchen - Engelsk, Teater og Årsoppgave VG

KOLSTØ, Anne Britt - Renholder

LAVOLL, Gjertrud - Klasselærer 6.kl.

LINDQUIST, Lita - Spesialpedagog

MATHISEN, Jeanette - Assistent (skole og SFO)

NENSETH, Elisabeth - Assistent

NESSE, Jenny Anne - Spesialpedagog, faglærer modellering

NGUYEN, Kiet Ga Hung - 

OLSEN, Odd jarle Stener - Hagebruk

PEDERSEN, Hege Flaten - 

REIER-RØBERG, Christine – Klasselærer 9.kl., faglærer engelsk, norsk, religion

RELLING, Marie – Faglærer tysk, pianist

ROALD, Sandra - Faglærer i eurytmi, håndarbeid

SANDBERG, Ida - Faglærer kroppsøving

SCHJERVEN, Mette - Fagleder for spesialpedagogisk gruppe

SIMONSEN, Hannah - Medlærer, faglærer maling, engelsk, historie

SKARTUM, Cathrine - Klasselærer 10.kl., faglærer norsk, eurytmi og folkedans

SMIDSRØD, Lillian - Assistent

SMIT, Erle - Spesialpedagog

STANGEBY, Marianne - Administrasjon, post, arkiv, respepsjon

STORE, Marianne – Klasselærer VG1, Faglærer norsk VG, samfunnsfag, foto

TORABI, Samira - Assistent

T
UNG, May Bente - Medlærer, faglærer mat og helse

TØLLEFSEN, Simon - Klasselærer 3.kl., faglærer kroppsøving

WANDA, Helena Wenta - Renholder

WANG-HANSEN, Ann Elise –  

WENTA, Krzysztof Marek - Renholder