Grønn skole

Grønn skole

 

Hva betyr det å være en grønn skole?

Miljø og solidaritet, (solidaritet i forhold til hvilke leverandører vi vil støtte) utgjør en viktig del av skolens verdigrunnlag.
Elevene skal oppleve bevisste val av lærestoff og læringsarenaer som er farget av dette.
Skolen som organisasjon skal ta ansvar for miljøet og menneskene gjennom sine valg i den daglige drift.

Vi er opptatt av hvor varene vi bestiller til SFO, Kantine og Skolekjøkken kommer fra. Vi vil jobbe mot å ha rettferdige,
økologiske/biodynamiske produkter og helst fra lokale forhandlere.

 

Valg av læringsarena:
Med læringsarena mener vi hvor undervisningen skal foregå, for eksempel:

- Klasserommet
- Skolehagen
- Skoletomten
- Nærområdet
- Ekskursjoner/skoleturer/gårdsbesøk

Ved siden av klasserommet tenker vi oss at skolehagen fom 2.3.4.og 7.klasse,
skoletomten og Solli Gård skal være en sentral læringsarena (i tillegg til undervisningsopplegg på Vidaråsen, Setra i Valdres og Buer gård).
Her har vi store muligheter til å se teori omsatt i praksis, studere planter og dyr og prøve kultivering av naturen.
I nærområdet har vi også både unike naturområder og kulturminner som kan brukes i undervisningen.
Gjennom beviste valg av tema og mål for ekskursjoner og skoleturer gjøres den røde tråden i undervisningen synlig også på dette området.
Vi har lagt særlig vekt på gårdsbesøk og landbrukspraksis.

Mai 2013 utarbeidet grønt råd ved skolen en grønn plan.

Grønn plan skal ivareta en samlet forvaltning av utearealene på skolen. Formålet med en grønn
plan, er å sørge for en synliggjøring, samordning og prioritering av tidligere og nytt arbeid.
Det er dannet et grønt råd, som utarbeider og samordner planer for hvordan skolen kan bli mer miljøbevisst,
og aktivt bruke utearealene som pedagogisk arena.
Eks: gjennom skjøtsel, skogsturer, hagebruk, stimulering til økt biologisk mangfold, kildesortering og kompostering.
Planen er i tråd med Steinerskoleforbundets plan, der en grønn profil står sentralt for skolenes videre utvikling.
Grønn plan har som målsetning å konkretisere dette arbeidet.

 

Fra jord til bord - fra bord til jord 

Med skolehagens gjenfødelse i 2012 som utgangspunkt, skal vi utarbeide en undervisningsmetode og struktur,
som til enhver tid imøtekommer skolehagens mål, og tiden vi lever i.

 

Kompostering 

7.klasse blir ansvarlig for kompostbingen (matavfall fra skolekjøkken og SFO-Kantine).
Annette Bonde Jensen (lærer på skolen) holdt kurs i sin hage i juni 2013 og veileder i samarbeid med klasselærer og Grønt råd.
Kompostbingen er plassert i skolegården sammen med to kaldkompostbinger. Klassen har ansvar for å hente matavfall,
kompostere, blande, strø etc.
Makulert papir kan komposteres i kompostbeholderen vinterhalvåret.

 

Mål

- Vi som jobber med skolehage skal tilrettelegge for forundring, beundring og begeistring.
- Gjennom selverkjennelse og økologisk innsikt, skal vi la elevene få utvikle evnen til en fri og selvstendig tenkning.
- Motivere og skape interesse for praktisk arbeid og gjennomføring.

 

Delmål

- Dele erfaringer og kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan de blir til.
- Bringe til live og møte det som hender når mennesker går sammen og deler et måltid, i en hage eller rundt et bord.
- Samtale om viktigheten med måltidet og maten i vår tid.
- Skape gode menneskemøter.
- Vekke appetitt og positivitet.
- Jobbe med elementene.
- Jobbe med tilhørighet og sammenhenger.
- Jobbe med de som har utfordringer med å spise.
- Jobbe bevisst med empati.

 

Motiv

- Arbeidet i skolehagen og på gården kan hjelpe eleven til å se seg selv.
- Eleven kjenner på det å jobbe sammen, følelsen av tilhørighet.
- Forståelse for hva det vil si å sette seg langsiktige mål.
- Få innblikk i gårdsarbeid og naturens kretsløp.
- Få innblikk i hagekultur og tradisjoner.
- jobbe ute forebygger astma og allergi.
- Skape forståelse og respekt for det levende.
- Skape forståelse for det døde og døden.
- Skape forståelse for gjennomføring fra teori til praksis.
- Eleven for mulighet til utvikle miljøbevissthet.
- Noen elever lærer raskere i fysisk aktivitet.
- Arbeidet i hagen kan få eleven til å få tilbake troen på seg selv.
- Arbeidet ute kan få eleven i bedre fysisk form.

 

Grønt Flagg

Fra 2013/14 ønsker Grønt Råd å gå inn for å få Grønt Flagg og håper på å engasjere hele skolen med alle klasser i dette arbeide. En prosjektrapport vil bli skrevet, og de vil dokumentere gjennomførte tiltak og resultater i tekst og bilder.
Rapporten beskriver det pedagogiske, og vil inneholde den informasjon som blir brukt
på skolen internt/eksternt iht tema.
Les om Grøntflagg og Foundation for Environmental Education
på: www.fee.no

 

5.1 Young Reporters for the Environment (YRE)
FEE har utviklet en "miljøjournalistordning" som kalles Young Reporters for the Environment(YRE) for elever i den videregående skole. Deltakelse i YRE kan også kvalifisere til Grønt Flaggsertifisering.
Se www.youngreporters.org

 

5.2 Internasjonal kontakt
Det er enkelt for Grønt Flaggskoler og barnehager i Norge å knytte kontakter i andre land.
Det er nå omlag 40 land med 40.000 skoler og barnehager med i Eco-Schools nettverket (www.eco-schools.org)
Gå til vårt internettsted www.fee.no og les hvordan registrering "Eco-Schoolslinking system" foregår.

 

5.FEE Norway
Stiftelsen FEE Norway administrerer Grønt Flagg i Norge.
De kan kontaktes slik:
Adresse: Postboks 4502, 4673 Kristiansand,
telefon: 31114
faks: 30555
epost:
post@fee.no.

 

se bilder i "galleri..."

Hva skjer på skolen?

Mo Tu We Th Fr Sa Su
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031