Vennskapsskoler

Allerede på begynnelsen av 90-tallet fikk vi kontakt med noen skoler i Baltikum. Siden har Adazi Briva Valdrofe Skola i Latvia blitt en nær samarbeidspartner.
Vi har også kontakt med skoler i andre land, som Sør-Afrika, Italia, India, Colombia.

Steinerskolen i Vestfold og Adazi Briva Valdorfa Skola hadde et felles musikkprosjekt i år. Først var latvierne på besøk hos oss i juni, og i september var vi på besøk hos dem. Her er en film som ble laget da vi var i Latvia.