Steinerskolens foreldreforbund

 
Vi har en foreldrerepresentant fra vår skole som deltar på møter i Steinerskolenes foreldreforbund.

Foreldreforeningen til Steinerskolen i Vestfold er medlem av Steinerskolenes foreldreforbund

(SFF). SFF ønsker å holde fokus på en god skolekultur. SFF er et samarbeidsorgan for sine

medlemmer. SFF samarbeider med «Forbundet Steinerskolene i Norge». De jobber bl.a. med å

fremme steinerpedagogikken i Norge, styrke arbeidsvilkårene for steinerskolene i Norge, og med

internasjonalt samarbeide mellom steinerskoleforeldreforbund.


På nettsiden: http://www.foreldrene.no/downloads/  kan du laste ned SFF sin håndbok i foreldrearbeid.

Hjemmeside: www.foreldrene.no

Leder: Hilde Lengali, hilde@foreldrene.no