Hvem er vi

 
Alle foreldrene danner til sammen skolens foreldreforening. Blant foreldrene velges det

representanter til ulike funksjoner i foreldreutvalget (FU). Blant annet representanter for hver

klasse og hver barnehagegruppe, til et styre, til markedskomité og dugnadsgruppe.

 

FU skoleåret 2018/2019 (ufullstendig)

FUNKSJON

Navn

Mailadresse

Telefon

Leder

Ann-Sofie Franck-Ring

asfranck@me.com

 

Nestleder

 

 

 

Sekretær

Vibeke Sørensen

vibeke2606@gmail.com

413 34 745

Kasserer 1

Terje Lund Sandal

terje.lundsandal@gmail.com

934 24 022

Kasserer 2

André Kristoffer Klopp

kristoffer@klopp.no

916 29 609

Kasserer 3

Milva Evant

milva.evant@lekolar.no

901 83 155

Revisor

Linda Bergland

linda@onlineregnskap.as

456 62 609

Stjerneskudd (FU-rep.)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

986 17 336

Stjerneskudd (vara)

Mira Kristoffersen

mira-kristopffersen@outlook.com

 

Stjerne (FU-rep.)

Edwin Campos

edcha20@gmail.com

 

Stjerne (vara)

 

 

 

Måne (FU-rep.)

Anita Muldsvor

anita.muldsvor@gmail.com

 

Måne (vara)

Camilla Engen

 

 

Sol (FU-rep.)

Elisabeth Leithe Rief

elisabeth.leithe@gmail.com

 

Sol (vara)

 

 

 

Sydvesten (FU-rep.)

 

 

 

Sydvesten (vara)

 

 

 

Østenfor (FU-rep.)

 

 

 

Østenfor (vara)

 

 

 

Vestenfor (FU-rep.)

Madelen Hansson

madelenhansson@yahoo.com

 

Vestenfor (vara)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

 

2.kl. (FU-rep.)

 

 

 

2.kl. (vara)

 

 

 

3.kl (FU-rep.)

Line Holtan

lineholtan@gmail.com

 

3.kl. (vara)

 

 

 

4.kl (FU-rep.)

Hege Haslie Christensen

 

4.kl. (vara)

 

 

 

5.kl (FU-rep.)

Martine Biong

martine.biong@steinerskolen.no

 

5.kl (vara)

 

 

 

6.kl (FU-rep.)

Irene Gjetle Andersen

irenegand@gmail.com

 

6.kl (vara)

 

 

 

7.kl (FU-rep.)

Elin Anne Gunleiksrud

elinanne@gmail.com

 

7.kl (vara)

Silje Malmedal-Nes

 

8.kl (FU-rep.)

Helena Kielland

hkielland@yahoo.com

 

8.kl (vara)

 

 

 

9.kl (FU-rep.)

Sigurd Hals

sigurd@cassiopeia.no

 

9.kl (vara)

Kristin Svanevik

kristinp27@gmail.com

 

10.kl (FU-rep.)

Cathrine Henschien

cathrine.henschien@gmail.com

 

10.kl (vara)

Hege Støtvig

hege.stotvig@dsb.no

 

1.vg (FU-rep.)

 

 

 

1.vg (vara)

 

 

 

2.vg (FU-rep.)

 Ingeborg Kinnerød

 

 

2.vg (vara)

 

 

 

3.vg (FU-rep.)

 

 

 

3.vg (vara)

 

 

 

Representant til SFF

Janne Ellingsen

 

 

Markedskomité

Helena Bisgaard

905 56 021

 

 Pernille Hesselberg Meyer

 

 943 50 420

 

Mette Hofsødegård

476 50  714

 

Jørgen Leithe Rief

909 51 487

 

Linda Svanberg Oddenes

 

413 07 965

 

Elisabeth Viken Karlsen

 

905 47 719

Dugnadsgruppe

Richard Meltzer

 

 

Asgeir Karlsen

ak@serit-skagerak.no

 

 

Joachim Høvik Drazdiak

 

 

 

Eirik Müller-Jacobsen

 

 

Styreleder barnehagen

Cato Rusthaug

 

 

Styreleder skolen

Per Jacobsen

 

 

Daglig leder skolen

Anders Berg

anders.berg@steinerskolen.no

33 35 22 05

 

Representantenes oppgaver: