Fritaksliste

Noen av foreldrene har store verv/oppgaver og er derfor fritatt fra følgende:

– dugnader utenom markedene (eks. høst/vår/vask)

– dugnader/produksjon i forbindelse med markedene

– vakter på markedene

– FU-/markedsrepr.- eller 17.mai komitéverv

NB: Fritaket gjelder ikke baking av kaker/levering av mat til markeder, 17.mai etc.


Disse kvalifiserer til fritakslista (fritaket gjelder hele familien):

– Styret i FU

– Økonomigruppa i FU

– Markedskomitéen

– Dugnadsgruppa

– Hovedansvarlige for ressursgrupper (o.l) for markedene

– Styreleder for barnehagen

– Styreleder for skolen

– Skolens representant i SFF

– Joakim Drazdiak, vaktmester

– Thomas Collin (musikkanlegg)

– Fredrik Svanqvist (lager kalender for barnehagen)

– Markedsrepresentantene skal ikke ha vakt på markedene for andre klasser/grupper


OBS! Selv om man står på fritakslista er det selvfølgelig fritt fram å bidra både med dugnadsinnsats og verv