Forventninger til foreldre

 
Steinerskolen er en privat skole, og for å kunne driftes er den avhengig av dugnadsinnsats fra oss

foreldre. Man yter dugnadsinnsats for maks 2 barn (følger sine to yngste dersom man har flere i

barnehagen/skolen).

Det forventes at foreldrene bidrar med:

- Dugnadsarbeid utenom markedene (høst/vår/vask mv.): 1 dugnad pr. barn pr. skoleår

- Arbeid i forbindelse med markedene (dugnad/produksjon, baking, vakter)

- Arrangering av 17.mai (4. og 5. klasse) samt bidra med mat/kaker ol.


VIKTIG:

– Les Torsdagsbrevet. Torsdagsbrevet er informasjon til foreldrene fra både skolen og FU,

blant annet om markedene, dugnader mv.

– Kom på foreldremøtene. Det er svært viktig for barnet ditt å vite at foreldrene har vært i

klasserommet, sett på maleriene, snakket med læreren og de andre foreldrene. Fellesskap

med de andre foreldrene er et viktig bidrag til godt sosialt miljø i klassene. I tillegg

formidles mye viktig informasjon om hva som foregår i klassen, både faglig og sosialt.