Dugnader utenom markedene

 

Det er mange praktiske oppgaver vi foreldre kan hjelpe til med. Mens markedene skaffer penger til

skolen, bidrar dugnadene til at skolen sparer penger. Uten dugnader måtte det kanskje ha vært en

ekstra vaktmester, eller skolen måtte ha engasjert eksterne håndtverkere. Dugnadene skaper også

tilhørighet til skolen, og bidrar til sosialt samhold. Dugnad er gøy!

De faste dugnadene gjennom året er:

- Høstdugnad (gjøre det fint til julemarkedet, ev. andre passende oppgaver)

- Vårdugnad (gjøre det fint til vårmarkedet, ev. andre passende oppgaver)

- Vaskedugnad (rengjøring av skolen etter skoleslutt i juni)

Eksempler på dugnader utenom disse kan være: maledugnad, snekkerdugnad, trefelling mv.

Følg med i Torsdagsbrevet!!

Påmelding til dugnadene gjøres ved å logge seg på dugnadsweben:

http://vestfold.steinerskolen.no/dugnad/. Ved problemer med innlogging, kontakt Asgeir Karlsen på 952 43 164.

Hver familie deltar med 1 voksen på 1 dugnad (vår eller høst) pr. barn pr. skoleår (dog maks. 2, følger de to yngste,

skole og barnehage sett under ett). Man må også delta på vaskedugnaden i juni hvert 3.år.


NB: disse dugnadene som her er omtalt gjelder kun skolen, barnehagen har sine egne dugnader.